Ochrana osobných údajov pre ALPHA LUXE GROUP

ALPHA LUXE GROUP d.o.o. (ďalej len "ALPHA LUXE") si váži vaše súkromie a vyvíja technológie, ktoré vám umožnia využívať internet čo najlepšie a najbezpečnejšie. Tento dokument sa vzťahuje na webovú stránku ALPHA LUXE a riadi zbieranie a využívanie údajov. Pre zachovanie vášho súkromia, prosím, prečítajte si tento text celý a porozumte, aké informácie od vás zbierame a ako ich využívame. Akékoľvek otázky týkajúce sa dôvernosti údajov môžete poslať na .

ZBER OSOBNÝCH ÚDAJOV

ALPHA LUXE zhromažďuje osobné údaje ako emailovú adresu, meno, domovú alebo firemnú adresu a telefónne číslo. ALPHA LUXE taktiež obsahuje anonymné demografické informácie, ktoré nie sú na vás jedinečné, ako je pohlavie, preferencie alebo záujmy. ALPHA LUXE automaticky zbiera informácie o vašom počítači alebo softvéri, vrátane IP adresy, typu prehliadača, názvu domény, času prístupu a webovej adresy. ALPHA LUXE tieto údaje využíva na poskytovanie svojich služieb, udržanie kvality a získavanie všeobecných štatistík týkajúcich sa používania webovej stránky.

VYUŽITIE VAŠICH ÚDAJOV

ALPHA LUXE zbiera a využíva vaše osobné údaje na udržiavanie webovej stránky a poskytovanie služieb, ktoré hľadáte. Osobné údaje vás taktiež informujú o ďalších produktoch alebo službách, ktoré ALPHA LUXE alebo jeho partneri ponúkajú. ALPHA LUXE nebude prenášať údaje tretím stranám. ALPHA LUXE nebude predávať alebo prenajímať zoznamy používateľov tretím stranám bez vášho súhlasu.

ZABEZPEČENIE VAŠICH ÚDAJOV

ALPHA LUXE chráni vaše údaje pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením. Vaše osobné údaje sú uložené na serveri, ku ktorému majú prístup iba vybrané osoby; poskytovatelia služieb to môžu sprístupniť len. Ostatné webové stránky, ktoré sú prístupné prostredníctvom našej webovej stránky, majú svoje vyhlásenia o ochrane súkromia a zbieraní údajov a spôsob, ako sú používané a zverejňované. ALPHA LUXE doo nie je v žiadnom prípade zodpovedná za spôsob a podmienky zbierania a spracovania tretími stranami.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

ALPHA LUXE spracováva vaše údaje len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov popísaných v sekcii "Využitie vašich údajov" a budú spracovávané až do doby, kým neuplatníte svoje právo na námietku alebo obmedzenie spracovania. Okrem toho ALPHA LUXE bude uchovávať vaše osobné údaje tak dlho, ako je to nevyhnutné alebo povolené podľa platného zákona o ochrane údajov.

OCHRANA SÚKROMIA DETÍ

ALPHA LUXE berie ochranu súkromia detí vážne. Prevádzkujeme webovú stránku v súlade so všetkými platnými zákonmi v jurisdikcii uvedenej nižšie. Nezbierame osobné údaje od nikoho mladšieho ako šestnásť (16) rokov alebo, ak to platný zákon umožňuje, mladšieho ako trinásť (13) rokov. Deti mladšie ako šestnásť (16) rokov alebo, ak to platný zákon umožňuje, mladšie ako trinásť (13) rokov by mali mať súhlas rodiča/opatrovníka pred tým, než poskytnú akékoľvek osobné údaje na webovej stránke. Ak zistíme, že používateľ je mladší ako táto veková hranica, nebudeme využívať ani uchovávať jeho osobné údaje bez súhlasu rodičov/opatrovníkov.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

V ALPHA LUXE rozumieme dôležitosti ochrany vašich osobných údajov. Implementovali sme vhodné fyzické a elektronické opatrenia na ochranu údajov, ktoré zhromažďujeme. Nemôžeme však zaručiť, že informácie uložené na našej webovej stránke alebo serveroch budú úplne zabezpečené pred neoprávneným prístupom zo strany tretích osôb (hackrov). Používaním našej webovej stránky uznávate a prijímate toto riziko.

PLATNÉ PRÁVO / JURISDIKCIA

Táto politika ochrany súkromia a akékoľvek záležitosti týkajúce sa našej webovej stránky sa riadia zákonmi Republiky Chorvátsko. Používaním našej webovej stránky súhlasíte, že akékoľvek právne konania týkajúce sa našej webovej stránky a tejto politiky ochrany súkromia budú iniciované výlučne na príslušných súdoch v Republike Chorvátsko.

PREVOD MAJETKU

Počas chodu našej firmy môžeme predávať alebo nadobúdať majetok. Ak iná entita získa ALPHA LUXE alebo takmer všetok náš majetok, osobné a neosobné údaje, ktoré sme zhromaždili o našich používateľoch, môžu byť prevedené na takúto entitu.

SALVÁTORNA KLÁUZULA

Ak je akékoľvek ustanovenie tejto politiky ochrany súkromia neplatné, nelegálne alebo nevymáhateľné podľa akéhokoľvek zákona alebo verejnej politiky, takéto ustanovenie sa nebude uplatňovať v rozsahu, v akom je neplatné alebo nevymáhateľné, a ostatné ustanovenia zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

ZMENY A AKTUALIZÁCIE NAŠEJ POLITIKY OCHRANY SÚKROMIA

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať túto politiku ochrany súkromia. Skontrolujte pravidelne našu webovú stránku kvôli akýmkoľvek zmenám alebo aktualizáciám našej politiky ochrany súkromia.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k tejto politike ochrany súkromia, kontaktujte nás na .